https://dentvizyon.com/wp-content/uploads/2020/05/gülcan-web-576x650.jpg

Yrd. Doç. Dr. Gülcan ÇAKIR

  • Doğum Tarihi: 1983
  • Ünvanı: Yardımcı Doçent Doktor – Pedodonti
  • Yabancı Dil: İngilizce

EĞİTİM DURUMU

    • Doktora: Yeditepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Çocuk Diş Hekimliği
    • Yüksek Lisans: Yeditepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi

 

AKADEMİK UNVANLAR:

Yardımcı Doçentlik Tarihi: Haziran 2016 (Altınbaş Üniversitesi Diş Hekimliği
Fakültesi, Çocuk Diş Hekimliği Anabilim Dalı)
• Doktora Tezi ve Danışmanı :

Çakır, G. (2015). Restorasyon öncesi farklı sıcaklık değerlerine ısıtılan ya da
soğutulan cam iyonomer esaslı beş farklı restoratif materyalin basma dayanımlarının ve
fluorid salınım değerlerinin karşılaştırmalı olarak değerlendirilmesi. Yeditepe
Üniversitesi.
Danışman: Prof. Dr. Nüket Sandallı

YAYINLAR:

* Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler
* Gülcan Çakır, Meltem Mert Eren. Derin dentin çürüğü nedeni ile aşırı
kron harabiyeti bulunan çocuk hastada tedavi yaklaşımı- olgu sunumu
(TPD 24. Bilimsel Kongresi,Antalya, Türkiye, 19-22 Ekim 2017.)

BİLİMSEL VE MESLEKİ KURULUŞLARA ÜYELİKLER:

* Türk Pedodonti Derneği
* Dişhekimliği Lazer Akademisi Derneği
* European Academy of Peadiatric Dentistry

 
× WhatsApp İletişim