Diş Protezleri

Diş Protezleri Nedir?

Diş hekimliğinde uygulanan diş protezleri, diş eksikliği ya da estetik kaygının varlığında uygulanan dental materyallerdir. Sabit diş protezleri (protez diş kaplama), diş dokusunun çevresinden aşındırılarak, üzerine diş protezi uygulanması işlemidir.

Sabit protez diş tedavisinde planlamaya dahil edilecek diş sayısı; bireyin ağız hijyeni, mevcut dişlerin sağlığı, alt ve üst çene arasındaki ilişki ve bunun gibi bir çok etkene bağlı olarak değişebilmektedir.

Diş eksikliği olan hastalarda protez diş implant tedavisi ile çene kemiğine uygulanan vidanın üzerine yerleştirilerek de kendi dişinize en yakın seçenekle tedaviniz gerçekleşebilmektedir.

Porselen Lamina (Yaprak porselen) Nedir?

Lamine
Lamine

Porselen laminalar, özellikle estetik problem yaratan üst ya da alt çenedeki ön bölge dişlerinin sadece dudak ya da yanak ile ilişkisi olan yüzeyine uygulanan diş protezleridir. Laminalar ile renkleşme problemi olan ya da boyut olarak ufak olan dişlerin estetik yetersizlikleri giderilebilmektedir.

Laminaların sabit diş protezlerine göre en büyük avantajı, tedavinin uygulanacağı dişlerin yüzey aşındırmasının minimum seviyede yapılması ve bu doğrultuda dişteki madde kaybının en az seviyede tutulmasıdır.

Porselen Laminalar herkese uygulanabilir mi ?

Laminaların tedavi seçeneği olabilmesi için tedaviyi uygulayacak olan hekimin, bireyin tedaviden beklentisini, ağız bakımı ve günlük alışkanlığını, alt ve üst çene arasındaki diş ilişkisini göz önünde bulundurması gerekmektedir. Uygun şartların sağlandığı, büyüme gelişimini tamamlamış tüm bireylere porselen laminalar uygulanabilir.

Protez Diş Çeşitleri Nelerdir? Diş Protezleri ve Laminalar Hangi Materyalden Üretilir?

Protez diş hekimliğinde kullanılan diş protezi ve laminalarda en çok tercih edilen materyal porselendir. Bu protezlerin üretimi esnasında kullanılan porselenler tek başına kullanılabildiği gibi kendisini destekleyecek bir alt yapı materyaline de ihtiyaç duyabilir.

Protez diş çeşitleri üretildiği malzemeye göre genellikle 3 ana başlıkta sınıflandırılır :

– Metal altyapılı porselenler
– Zirkonyum altyapılı porselenler
– Tam seramik (altyapısız) porselenler

Metal altyapılı porselen: Diş hekimliğinde uzun yıllardır tercih edilen sabit protez materyalidir. Ağız içerisinde estetik kaygının bulunmadığı arka dişlerde uygulanabilir. Altyapısında bulunan metal sebebiyle ön dişlerin tedavisinde ideal bir estetik sonuç her zaman sağlanamayabilir. Bu gibi durumlarda zirkonyum altyapılı porselenler ya da tam seramik porselenler tercih edilir.

Zirkonyum altyapılı porselen: Metal altyapılı porselenlere göre daha üstün fiziksel özelliklere sahiptir. Işık geçirgenliği ve dişeti uyumu, estetik ve biyouyumluluk açısından bu materyalin artılarındandır. Metal altyapılı porselenlere göre daha maliyetlidir. Ağız içerisinde ön ya da arka bölgede uygulanabilir.

Tam seramik porselen: Gelişen teknoloji sayesinde tam seramik porselen protez ön diş bölgesinde ideal sonuçlar sağlar. Estetik değerlerin en üst noktada olduğu ve doğal dişe en yakın sonuçların elde edildiği materyaldir.

Laminalar da genellikle tam seramik porselenlerden üretilir. Işık geçirgenliği dişe benzediği için ideal doğallıkta bir görünüm elde edilir.

Protez Diş Ömrü Ne Kadardır?

Protez Diş
Protez Diş

Diş protezleri de dişleriniz gibi ağız içerisinde belirli etkenlere maruz kalmaktadır. Asidik yapıdaki yiyecek ve içeceklerden, dişe uygulanan kuvvetlere kadar bir çok etken diş protezinin ömrünü kısaltmaktadır. Şiddetli diş sıkması olan hastalarda protez diş düşmesi ya da diş protezi kırılması meydana gelebilir.

Bunun dışında yetersiz ağız bakımı ya da sistemik rahatsızlıkların yol açtığı çene kemiğinde yaşanan kayıplar diş eti çekilmesine yol açabilir. Protez ve dişeti uyumsuzluğu sonucunda açığa çıkan diş ya da diş kökü yüzeyi hem estetik sorunlar hem de diş hassasiyetine neden olabilmektedir. Protezlerin ömrü bu nedenle kişiden kişiye göre değişmekle beraber ortalama 10 yıl olarak öngörülebilir.

Hareketli Protez Diş Nedir ?

Tam ya da kısmi diş eksikliğine sahip bireylerde, mevcut diş eksikliğini tamamlamak için takıp çıkartılabilen, günlük temizliğinin ağız dışında yapılması gereken protezlerdir.

Hareketli protezler, eğer ağız içerisinde diş var ise “bölümlü hareketli protez”, tüm dişler kaybedilmiş ise “tam dişsiz hareketli protez” olarak uygulanır. Bölümlü hareketli protezler kalan dişlerden destek alır. Tam hareketli protezde ise diş desteği olmadığı için tedavi çenenin sert ve yumuşak dokularından destek alınarak uygulanır.

Hareketli Diş Protezi Ne Zaman Tercih Edilir?

Gelişen teknoloji ile birlikte sağlık sektöründe “implant” adı verilen kemik içi vidalar kullanılmaya başlanmıştır. İmplant tedavisinin bireye uygulanabilmesi için çene kemiklerinin sağlıklı olması şartı bulunur. Çeşitli sebeplerden dolayı kemik yoğunluğu yetersiz olan bireylerde sabit diş protezleri ya da hareketli diş protezleri tedavisi uygulanır.

Sabit protez diş tedavisinin uygulanabileceği yeterli sayıda dişin ağız içerisinde bulunmadığı durumlarda hareketli protez diş tedavisi tercih edilir. Diş eksikliğine ve bireyin kendi çene yapısına göre hareketli protez diş planlaması yapılır ve tedavi tamamlanır.

Hareketli Protez Dişler Estetik Açıdan Problem Yaratır Mı?

Uygulanan protez türüne bakılmaksızın, diş eksikliğinin tamamlanması bireyin çiğneme, konuşma ve estetik problemlerini ortadan kaldırmaya yöneliktir. Bölümlü hareketli protezlerde diş desteğinin sağlanabilmesi için “kroşe (kanca)” adı verilen kısımlar bulunur. Bu kısımlar, eğer dayanak diş önde ise görünür hale gelebilir.

Böyle durumlarda halk arasında “çıtçıtlı protez diş” olarak geçen hassas bağlantılı protez dişlerle kroşenin olmadığı daha estetik bir seçenek uygulanabilir. Bu bağlantının yapılabilmesi için mevcut dişlerin sağlığı ve sayısı önem kazanır. Tam dişsiz hareketli protezlerde (damak protezler) ise estetik problem bulunmaz.

Hareketli Protez Dişle Rahatça Çiğneyebilir Miyim?

Tam hareketli protez (damak protez) kullanım olarak diğer seçeneklere göre biraz daha zordur. Sadece damaktan destek aldığı için çiğneme etkinliği kişinin damak yapısına ve kemik miktarına göre değişir.

Bölümlü hareketli protez (parsiyel protez) ise damak ve dişlerden destek aldığı için kullanımı daha rahattır.

Hareketli Protez Dişlerin Ömrü Ne Kadardır?

Hareketli protez dişlerin ömrü kişinin ağız bakımı ve damak yapısına göre değişmektedir. Temizliği iyi yapılan bir protez uzun yıllar boyunca estetiğinden ödün vermeden hizmet verebilmektedir. Ancak zamanla kişinin damak yapısında  değişim ve kemik kaybı meydana gelirse damak protez bollaşabilir ve ağız içinde fonksiyon sırasında hareket edebilir. Bu durumda proteze “besleme” işlemi ile ilave malzeme eklenir ve damakla uyumu yeniden sağlanır.

Hareketli Protez Dişlerin Bakımı Nasıl Yapılır?

Protez dişlerin bakımı rutinde diş fırçası ve sabunla yapılır. Diş macununda bulunan aşındırıcı partiküller protezin çizilmesine neden olduğu için macun kullanımı önerilmez. Fırçalama için diş fırçası yeterli olsa da protez temizliği için özel olarak üretilen fırçalarla daha etkili bir bakım yapmak mümkündür.

Eğer sadece fırçalama ile besinleri uzaklaştıramadığınızı farkederseniz, protez dişler için özel olarak üretilen temizleyici tabletlerden de faydalanabilirsiniz. Temizleme tabletini üretici firmanın talimatları doğrultusunda suda eriterek, protez dişinizi içerisinde gerektiği kadar beklettiğinizde etkili bir hijyen elde edebilirsiniz. Protez dişinizin temizlik durumuna göre bu işlemi rutin olarak tekrarlayabilirsiniz.

Hareketli Protez Diş Kullanırken Nelere Dikkat Etmek Gerekir?

Her malzemede olduğu gibi diş protezlerinin iyi bakımı onların ömrünü uzatır. Protez diş kullanırken,  temizliğini ihmal etmemek önemlidir. Geceleri uyurken ağızda tutulması önerilmez. Mümkünse protezinizi ağız ortamına yakın bir ortamda olması için su dolu bardak içinde muhafaza edebilirsiniz.

Protez dişler yere düşerse kırılabilir. Kırıldığı bölgeye göre genellikle kolayca 2 günde tamiri yapılabilir. Bu dönemde dişsiz kalmayı göze almamak için düşmemesine, ağız dışındaysa bir kutuda muhafaza etmeye dikkat etmek gerekebilir.

Tam Diş Protezlerinin Konforunu Nasıl Arttırabilirim?

Tam diş protezleri (damak protez dişler) ağız içerisinde yalnızca yumuşak dokudan yani damaktan destek alır. Bu destek yapı kişiden kişiye göre farklılık gösterebilir. Kemik yapısı yeterli olan hastalar uzun yıllar boyu keyifle kullanırken, kemik dokusu diş protezinin tutuculuğuna yeterli olmayan ağızlar da mevcuttur. Bu gibi durumlarla konforu arttırmak için iki seçenek vardır:

* Protez yapıştırıcıları: Damak protez içine uygulanan özel protez yapıştırıcılarıyla daha fazla tutuculuk sağlanabilir. Hasta bu sayede daha rahat çiğneme ve öğütme eylemini gerçekleştirebilir.

* İmplant destekli protez: Damak protez dişler çene kemiğine uygulanan implant vidalara tutturulur. İmplantların tutuculuğu  sayesinde damak protezin ağız içinde hareket etmesi önlenir ve hasta rahatça ısırıp çiğneyebilir.

Diş Protezi Fiyatı Nedir?

Protez diş fiyatı kullanılan materyalin türüne ve uygulanan diş sayısına göre değişiklik gösterir.  Diş hekimliğinde gelişmeler sayesinde bir çok yeni malzeme üretilmektedir. Yapılan klinik muayene ışığında size en iyi tedavi planlaması ve ağız yapınıza en uygun malzemeye karar verilir.

 
× WhatsApp İletişim