Çene ve diş cerrahisi, diş ile ilgili tüm cerrahi işlemlerin ve ağız içindeki yumuşak dokuların (dil, yanak, tükürük bezleri, vb.) patolojik oluşumlarının cerrahi tedavisini gerçekleştiren anabilim dalı olarak bilinmektedir. Nefes alma, konuşma ve çiğneme başta olmak üzere en temel insani fonksiyonları etkileyebilen çene ve diş problemleri, çene ve diş cerrahisi çözümleri ile ortadan kaldırılabilmektedir. Bu fonksiyonlar ile birlikte yaşam kalitesini de ciddi düzeyde olumlu etkileme potansiyeli olan diş cerrahisi, hastaya aynı zamanda estetik açıdan da pozitif katkı sağlar. Çene ameliyatı ve çene cerrahisi doktoru hakkında daha detaylı bilgi almak için yazımızı okumaya devam edin.

Hangi Durumlarda Çene ve Diş Cerrahisine Başvurulmaktadır?

Cerrahi
Cerrahi

Çene ve diş cerrahisinde en sık uygulanan işlemler genellikle diş çekimidir. Dişler tedavi edilemeyecek kadar harap olduğunda, ağız içinde çıkamayacak şekilde gömülü olduğunda ya da ortodontik tedavi amacıyla çekime gidebilirler. Çene ve diş cerrahisini gerekli olduğu diğer faktörler arasında ise yüze alınan sert darbeler ya da çene eklemlerine nüfus edebilen rahatsızlıklar vardır.

Ağız ve diş için cerrahi ihtiyaç gerektirecek durumları şu şekilde sıralamak mümkündür:

* Tedavi edilemeyecek kadar harap dişlerin çekimi

* Çene kemiği içinde gömük kalmış ve ağız içinde sürmesi mümkün olmayan dişlerin çekimi

* Ağızda yumuşak ya da sert dokularındaki patolojilerin teşhis ve tedavisi

* Çene kisti operasyonları

* “Gummy smile” adı verilen diş eti gülümsemeleri (Bu durum, gülümseme esnasında dudakların altından diş etlerinin büyük bir bölümünün görünmesi ile meydana gelir.)

* Sinüs lifting gerektiren durumlarda sinüs cerrahisi

Elbette çene cerrahisi söz konusu olduğunda semptomlarla birlikte hastanın diğer şikayetleri de göz önünde bulundurulur ve gerçekten diş ve çene cerrahisi prosedürlerine ihtiyaç duyulup duyulmadığı test edilir. Bu noktada alanında uzman bir çene ve diş cerrahisi uzmanı ile çalışıyor olmak kaçınılmazdır.

Çene ve Diş Cerrahisi Yöntemleri & Çeşitleri Nedir?

Çene Cerrahisi
Çene Cerrahisi

Tamamen medikal amaçla uygulanabilen çene cerrahisi estetik açıdan tatmin oluşturmak amacı ile de gerçekleştirilebilir. Başvurduğunuz çene cerrahi doktoru, öncelikle çene ve diş konusunda hangi sorun ile karşı karşıya kaldığınızı tespit etmeli, ardından da hangi çene ameliyatını ya da cerrahi yöntemi tercih etmesi gerektiğine karar vermelidir. Çene ve diş cerrahisi yöntemlerini ve çeşitlerini şu şekilde sıralayabiliriz:

- Gömülü Diş Ameliyatı

En yaygın olarak bilinen çene ve diş cerrahisi prosedürü, gömülü diş ameliyatı olarak karşımıza çıkar. Gömülü diş ameliyatına değinmeden önce "gömülü diş" kavramına yakından bakmak gerekir. Gömülü diş, ağızda hali hazırda çıkmış olması gereken ancak vakti geçmiş olmasına rağmen hala çıkmamış olan dişler için kullanılan bir tabirdir. Gömülü dişlerin de kendi içinde farklı türleri ve çeşitleri bulunabilmektedir. Bazı gömülü dişler, tamamen çene kemiğinin altında kalırken bazıları, doğru yerden çıkmaya başladıkları halde yumuşak doku ya da diş eti ile kaplı olduklarından dolayı ağız içinde görünür olmayabilirler.

Gömülü diş ameliyatı kararı almadan önce dişlerin gömülü kalmasını etkileyebilecek faktörler araştırılmalı ve söz konusu dişin neden gömülü kaldığı tespit edilmelidir. Gömülü dişlerin gömülü kalmasının altında yatan sebepleri şu şekilde sıralamak mümkündür:

* Genetik faktörler
* Komşu dişlerde yer değişimi
* Çene darlığı
* Süt dişlerde tedavi edilmeyen çürüklerin oluşturabileceği enfeksiyon ve doku kayıpları

Bu faktörler ile birlikte en sık gömülü kalan dişlerin yirmi yaş dişlerinin olduğunu da söylemekte fayda vardır.

Gömülü dişlerde hasta, hem estetik hem fonksiyonel açıdan sıkıntı çekmektedir, bu nedenle de ameliyat öncesi her iki sorunu da göz önünde bulunduracak bir tedavi planı oluşturmak son derece önem teşkil eder. Gömülü diş tedavisi, ortodontik olarak hareket ettirilemeyen ve erişilemeyen dişlerde gerçekleştirilir. Kısa bir zaman için de olsa, söz konusu dişte ve o bölgede ameliyatı takiben ağrı meydana gelebilir. Bu durum oldukça olağan olduğu gibi cerrah tarafından tavsiye edilen ağrı kesiciler ile ortadan kaldırılabilir ya da ağrı oluşmadan engellenebilir. Ameliyatın akabinde yine o bölgede şişlik ve morluk oluşması da oldukça normaldir. Elbette kesilmeyen ya da şiddetlenen ağrılar söz konusu olduğunda ise mutlaka ameliyatı gerçekleştiren çene ve diş cerrahına görünmek gerekmektedir.

Gömülü diş ameliyatında ameliyatın kendisi kadar önemli olan bir diğer faktör de ameliyattan sonraki bakım sürecidir. Gömülü diş alındıktan ve ameliyat süreci tamamlandıktan sonra hasta, iyileşme ve bakım sürecine girer. Bu süreç boyunca ilk 24 saat içerisinde ameliyatın gerçekleştiği taraf ile yemek yenmemeli, o bölgeye baskı uygulamaktan kaçınılmalıdır. Gömülü diş ameliyatı sonrası süreçte dikkat edilmesi gereken bir diğer nokta da ilk dönemde yalnızca ılık ve sıvı gıdalar tüketilmesi gerektiğidir. Hassas bir prosedür olan gömülü diş ameliyatının başarı ile tamamlanması açısından ameliyattan hemen sonra ilk 2 saat hiçbir şey tüketilmemeli ve doktorun vereceği talimatlar, harfi harfine uygulanmalıdır. Özellikle sigara tüketimi, gömülü diş ameliyatı sonrasında iyileşme sürecini olumsuz etkileyebilecek bir durumdur; bu yüzden de ameliyatı takip eden ilk 24 saat kesinlikle sigara içilmemelidir. Şişlik ve morlukları minimuma indirmek için dönem dönem buz kompresi uygulanmalı ve dikişlerin alınması için doktorun belirtmiş olduğu tarihte uzman doktor ziyaret edilmelidir. Unutmamak gerekir ki gömülü diş ameliyatı da dahil olmak üzere tüm diş ve çene cerrahisi işlemlerinde hastanın prosedür sonrası kendine sunduğu bakım, işlemin başarılı tamamlanmasında oldukça büyük rol oynamaktadır.

- Diş Çekimi

Dişin kemikte bulunan cebinden ya da soketinden çekilmesini ve yuvasından ayrılmasını ifade eden ağız ve çene cerrahisi işlemine diş çekimi denmektedir. En basit yolla yapılan diş çekimlerinde lokal anestezi uygulanır ve herhangi bir sorun çıkmadığı takdirde hasta, çekilmek istenen dişten tek bir seansta kurtulmuş olur. Kist ya da tümör oluşumu, benzeri kemik patolojilerinin oluşması, eksik olan yerde kemik oluşturmaya yönelik prosedürler ya da protez öncesi doku hazırlığı yapılması gibi, farklı tıbbi senaryolarda diş çekimi ameliyatına başvurulabilmektedir. Az önce de değinmiş olduğumuz gibi basit ve kısa süreli diş çekimi prosedürlerinde lokal anestezi yeterli olmaktadır; ancak prosedürün genişliğine ve kapsamına göre diş cerrahi müdahalesi gerçekleştiren hekiminiz, genel anestezi uygulamayı da seçebilir.

Diş için cerrahi işlemler söz konusu olduğu zaman yaygın olarak uygulanan diş çekimi prosedürü, birkaç aşamadan meydana gelen bir işlem olarak karşımıza çıkar. Bazı istisnai durumlarda ise çekilecek olan dişin, çekilmeden önce birkaç parçaya ayrılması ve ancak ondan sonra çekilmesi öngörülebilir. Bu tür durumlarda uygulanması gereken cerrahi diş çekimi işlemi, normal diş çekimlerinde olduğu gibi yalnızca lokal anestezi ile gerçekleştirilebilir. Tedavi esnasında dişe ulaşabilmek adına dişin bulunduğu bölgedeki kemik kaldırılır, diş istenen miktarda bölümlere ayrılır, ardından da her bir parça tek tek çekilerek arda kalan bölge sterilize edilir ve tedavi sonlandırılmış olur.

- 20'lik Diş Cerrahisi

Çenenin her iki tarafından en sonunda çıkan, en son süren azı dişleri olarak bilinen dişlere yirmi yaş dişleri denmektedir. Halk arasında daha çok akıl dişiya da 20'lik dişolarak bilinen bu dişler, pek çok farklı etkene bağlı olarak kişiden kişiye farklı şekillerde çıkabilir. Elbette bu dişlerin olağan çıkma rutini, herhangi bir cerrahi müdahale gerektirmeden, kendi kendine ağız içine sürmesidir. Ancak genetik ve ırksal faktörler, çeşitli beslenme alışkanlıkları ya da ağız yapısı gibi değişkenler göz önünde bulundurulduğunda 20'lik dişler her zaman istenen zamanda, istenen şekilde çıkmayabilir. Erkeklerde 20-23 yaşları arası çıkması gereken yirmi yaş dişleri, bayanlarda 21-22 yaşları arasında baş göstermektedir. Az önce bahsetmiş olduğumuz faktörlerden dolayı çıkmayan 20'lik dişler için cerrahi müdahale gerekir.

Gömülü yirmi yaş dişinin çevresinde yer alan yumuşak dokuda, bazı durumlarda enfeksiyon ya da diş eti apsesi oluşabilir. Bu gibi durumlarda yarı çıkmış 20'lik diş, gömülü olduğu halde bölgedeki diğer dişlere zarar vermeye ve kendi kendine çürümeye başlar. Önünde bulunan dişlere uyguladığı basınç yüzünden bu durum, aynı zamanda ağızda çapraşıklık oluşmasına da sebebiyet verebilir. Bu gibi durumlarda 20'lik diş cerrahisi işlemlerine başvurulur ve söz konusu diş, diş ve çene cerrahisi uzmanları tarafından gömülü olduğu yerden çıkartılır.

Buna ek olarak 20'lik diş cerrahisi esnasında kullanılacak olan tedavi yöntemi dişin konumuna, büyüklüğüne, pozisyonuna, aldığı duruşa ve kemikteki formuna göre değişkenlik gösterebilir. 20'lik diş cerrahisi, kolay bir prosedür olmadığı gibi alanında tecrübe ve uzmanlık sahibi bir diş cerrahı tarafından gerçekleştirilmelidir.

- Ağız ve Diş Cerrahi İşlemleri

Hem çene, hem diş, hem de diş etine cerrahi müdahale gerektiren estetik problemler, diş plastik cerrahi yöntemleri ile düzeltilebilmektedir. Cerrahi yöntemlerinin başvurulduğu problemleri aşağıdaki gibi sıralamamız mümkündür:

* Gereğinden kısa kalmış veya aşınmış dişler
* Gülümseme anında gözle görünür şekilde görünen diş etleri
* Diş eti seviyelerinin birbirinden farklı olması
* Çene ve diş etinin dahil olduğu benzeri estetik problemler

Elbette ağız ve diş cerrahi işlemlerine başvurmak için daha pek çok farklı sorun saymak mümkündür; ancak bunlar en yaygın olarak bilinen ve hastaların polikliniğimize en sıklıkla başvurduğu kozmetik çene problemleri olarak karşımıza çıkmaktadır. Periodontal cerrahi de denilen yöntemler sayesinde eksik veya fazla olan diş etleri dokusuna yeni bir şekil verilir, farklı bir pozisyon kazandırılır ve böylelikle hastanın diş etlerine ve gülümsemesine yepyeni bir fiziksel görünüm armağan edilir.

Diş Cerrahisi Fiyatları Ne Civarda?

Elbette söz konusu İstanbul'daki ağız ve diş cerrahisi işlemleri olduğu zaman hastaların en çok merak ettiği konu, diş cerrahisi fiyatları olmaktadır. Başta diş çekimi fiyatları olmak üzere diş cerrahisi ile ilgili tüm fiyat listelerine ulaşabilmek ve uzman diş hekimlerimizle tedavi sürecinizi konuşmak için polikliniğimize uğramanız yeterlidir.