Dr. Ö.Samed KUKA

Dr. Samed KUKA

  • Doğum Tarihi / Yeri: 1986, İstanbul
  • Ünvanı: Doktor – Periodontoloji Uzmanı
  • Yabancı Dil: İngilizce

EĞİTİM DURUMU

  • Doktora: Yeditepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Periodontoloji ABD
  • Lisans: Yeditepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi
  • Ortaokul – Lise: Özel Üsküdar Fen Lisesi

 

DOKTORA TEZ KONUSU

“Clinical Evaluation of Coronally Advanced Flap With or Without Platelet Rich Fibrin For the Treatment of Multiple Gingival Recessions”

‘’Çoklu dişeti çekilmelerinin tedavisinde kuronale kaydırılan flepvetrombosittenzengin fibrin kombinasyonunun tek başına kuronale kaydırılan flepile karşılaştırılması’’

ÜYE OLDUĞU MESLEKİ KURULUŞLAR

EFP – European Federation of Periodontology

TPD –Türk Periodontoloji Derneği

TDB –Türk Dişhekimleri Birliği

KATILDIĞI KONGRE VE SEMPOZYUMLAR

*46. Türk Periodontoloji Derneği Bilimsel Kongresi, Mayıs 2016, İzmir.

*47. Meeting of the Continental European Division of the International Association for Dental Research (CED-IADR) co-hosted by the Scandinavian Division (NOF), October 2015, Antalya.

*European Federation of Periodontology Postgraduate Symposium, September 2015, El Escorial/Madrid, Spain.

*EUROPERIO 8, June 2015, London/UK.

*TDB 21. Uluslararası Diş Hekimliği Kongresi, Mayıs 2015, İstanbul.

*International Laser Congress, November 2014, Istanbul.

*44. Türk Periodontoloji Derneği Bilimsel Kongresi, Mayıs 2014, İstanbul.

*European Federation of Periodontology Postgraduate Symposium, September 2013, Leuven/Belgium.

*46. Meeting of the Continental European Division of the International Association for Dental Research (CED-IADR) co-hosted by the Scandinavian Division (NOF), September 2013, Florence/Italy.

*43. Türk Periodontoloji Derneği Bilimsel Kongresi, Mayıs 2013, İzmir.

*EUROPERIO 7, June 2012, Wien/Austria.

*I. YeditepeÜniv. Diş Hek. Fak / VII. Uluslararası Quintessence / III. Diş Hekimliği Lazer Akademis iDerneği Ortak Kongresi, Aralık 2009, İstanbul.

*TDB 16. Uluslararası Diş Hekimliği Kongresi, Haziran 2009, İstanbul.

KATILDIĞI KURSLAR

Nobel Biocare İmplant Kursu 2013, İstanbul.

 

ULUSLARARASI HAKEMLİ DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER

(SCI & SSCI & Arts and Humanities)

B1.Gursoy H, Kuka S, Ipci SD, Cakar G, Yılmaz S. In vitro evaluation of the effects of diferrentEr:YAG laser tips on the root surface roughness: A SEM Analysis – Poster Presentation, CED-IADR/NOF 2013, Florence/Italy (Poster Sunumu)

B2.Kuka S, Ipci SD, Cakar G, Yilmaz S. Clinical Evaluation of Coronally Advanced Flap With or Without Platelet Rich Fibrin For the Treatment of Multiple Gingival Recessions – Oral Presentation, CED-IADR/NOF 2015, Antalya (SözlüSunum)

 

 
× WhatsApp İletişim